Traumatologia

Can SES

CanSES instrumentarium do usuwania śrub nieuszkodzonych, uszkodzonych oraz trudnych do usunięcia. Zestaw pomaga zminimalizować uszkodzenie kości związane z mechanicznym usunięciem z niej zespolenia. Wykaz elementów instrumentarium, po jednej sztuce każdego elementu:

Can SES Read More »