ORTHOVISC® PLUS

Opis

ORTHOVISC®  PLUS zmniejsza ból i poprawia sprawność ruchową już po trzech iniekcjach

Badanie skuteczności hialuronianu sodu w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego preparatem ORTHOVISC® PLUS wykazało wysoką skuteczność po trzech iniekcjach dostawowych. Ból stawu został znacząco zredukowany i nastąpiła poprawa sprawności (czas potrzebny do przejścia 50 stóp [15,24 m]).
Korzyści z wiskosuplementacji preparatem ORTHOVISC® PLUS u pacjentów z umiarkowaną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego były mierzone przez okres 27 tygodni.
Profil bezpieczeństwa preparatu ORTHOVISC® PLUS był zbliżony do obserwowanego u pacjentów otrzymujących placebo, wskazując na to, że działania niepożądane wiązały się z iniekcją, a nie z wstrzykiwanym materiałem.

Efekt terapeutyczny po trzech iniekcjach w cyklu leczenia preparatem ORTHOVISC® PLUS

Duża masa cząsteczkowa, duża lepkość – optymalna wiskosuplementacja

Normalna maź stawowa charakteryzuje się dużą zawartością hialuronianu o dużej masie cząsteczkowej.
ORTHOVISC® PLUS zawiera kwas hialuronowy o dużej masie cząsteczkowej w wysokim stężeniu, który zapewnia pierwszorzędną lepkość i amortyzację, chroniąc w ten sposób stawy.

Wyjątkowa czystość i wyjątkowy profil bezpieczeństwa

Wyjątkowa czystość preparatu ORTHOVISC®  PLUS minimalizuje ryzyko reakcji zapalnych.
Nie odnotowano ani jednej reakcji pseudoseptycznej na ORTHOVISC® PLUS11.
ORTHOVISC® PLUS wytwarzany jest z ultraczystego hialuronianu pochodzenia niezwierzęcego i został zaakceptowany przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA).
Udowodniono, że wiskosuplementacja kwasem hialuronowym jest bezpiecznym sposobem leczenia miejscowego choroby zwyrodnieniowej stawów, któremu towarzyszą minimalne działania niepożądane. NLPZ i środki przeciwbólowe mogą wiązać się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Mogłyby również spowodować postępujące uszkodzenie stawu wynikające z tego, że wpływając na zmniejszeniu bólu spowodowanego obciążeniem, nie dają jednocześnie dodatkowych efektów w postaci zwiększenia lepkości.

Skuteczność

  • Zmniejsza ból stawu10
  • Poprawia sprawność ruchową pacjenta10
  • Przynosi efekty już po 3 wstrzyknięciach w cyklu leczenia10
  • Długotrwała skuteczność10

Najlepsze właściwości

  • Wysokie stężenie kwasu hialuronowego (15 mg/ml)
  • Idealna masa cząsteczkowa – średnio 1,9 × 106daltonów
  • Optymalna lepkość dynamiczna zapewnia dowiedzioną elastyczność mazi stawowej

Bezpieczeństwo

  • Wysoki stopień czystości
  • Brak reakcji pseudoseptycznych, przy ponad 1 mln iniekcji na całym świecie11
  • Wytwarzanie w procesie fermentacji eliminuje ryzyko reakcji alergicznych na białka zwierzęce

Bibliografia

11 MAUDE Database serach, April 2008
† ORTHOVISC is FDA-approved for use in the knee joint. ORTHOVISC is approved in the European Economic Area for use in all synovial joints.
10 Brandt KD, Block JA, MIchalski JP, Moreland LW, Caldwell JR, Lavin PT, Efficacy and safety of intra-arcikular sodium hyaluronate in knee osteoarthritis. ORTOVISC Study Group. Clin Orthop Relat Res 2001;(385):130-43.

W celu uzyskania pełnej informacji o produkcie proszę odnieść się do ulotki przylekowej.