TROPOCELLS™

Opis

Osocze bogatopłytkowe (ang. platelet rich plasma, PRP) zapewnia nowe, obiecujące możliwości regeneracji tkanek w wielu dziedzinach medycyny również leczeniu chorób stawów, ścięgien i więzadeł.  
PRP jest autologicznym, stężonym preparatem płytek krwi i powiązanych z nimi czynnikami wzrostu w niewielkiej objętości osocza. PRP uzyskuje się poprzez pobranie małej próbki krwi od pacjenta, a następnie odizolowanie leukocytów i płytek krwi od erytrocytów przy pomocy wirowania. Otrzymane w ten sposób PRP o wysokim stężeniu stosowane jest bezpośrednio w wybranej okolicy w celu przyspieszenia procesu gojenia tkanek.  

Na czym polega czynność płytek krwi?

Płytki krwi odgrywają ważną rolę w naturalnej reakcji gojenia się organizmu. Wewnątrz płytek obecne są ziarnistości alfa, które zawierają czynniki krzepnięcia i wzrostu, uwalniane w przebiegu procesu gojenia. Wskutek aktywacji płytki krwi agregują, a następnie uwalniają czynniki wzrostu, które pobudzają reakcje kaskady gojenia.  

Autorzy doniesień naukowych stwierdzili obecność następujących czynników wzrostu w PRP:

 • Płytkowy czynnik wzrostu (PDGF)
 • Transformujący czynnik wzrostu β1 (TGF-β1)
 • Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF)
 • Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF)
 • Czynnik wzrostu naskórka (EGF)
 • Insulinopodobny czynnik wzrostu-1 (IGF-1)

TropoCells™ – uproszczenie procesu preparacji PRP

Opatentowany przez firmę Estar-Medical zestaw upraszcza przygotowanie PRP i umożliwia przeprowadzenie zabiegu zarówno w warunkach profesjonalnej sali operacyjnej jak i w poradni wykonującej jedynie zabiegi ambulatoryjne.

Wyjątkowa technologia zestawu TropoCells™ zapewnia:

 • wydajność – wykonuje się tylko JEDNO WIROWANIE 
 • wydajne pobieranie koncentratu płytek dzięki opatentowanemu tłokowi filtrującemu TropoCells™ 
 • opcjonalne odfiltrowanie różnych rodzajów białych krwinek z koncentratu płytek dzięki tłokowi filtrującemu TropoCells™
 • duże możliwości i elastyczność – łatwość dostosowania do wielu różnych zastosowań i użytkowników
 •  uzyskanie koncentratu o wysokim stężeniu płytek zawierającego czynniki wzrostu

Udowodnione wyniki

System Tropocells został zbadany w celu oceny ilościowej uzyskiwanych płytek krwi, dostępności czynników wzrostu oraz scharakteryzowania płytek in vitro (agregacji płytek, selektyny p, stresu hipotonicznego) natychmiast oraz 4 godziny po przygotowaniu.